Login


 
  
 

MentaMind

  
  
MentaMind skal være et online, fagligt velfunderet, system til behandling af lettere til middelsvær stress baseret på kognitive behandlingsformer.
 
Systemet skal være en kombination af psyko-edukation, øvelser med feedback fra top-kvalificerede psykologer, daglige registreringer i form af dagbog, registrering af humør, stemningsleje, søvn og motion.
 
MentaMind bygger på den nyeste forskning om internetbaseret terapi, kognitiv terapi samt neuropsykologi.
 
Version 1 består af en enkeltpersonsmodel, hvor personer melder sig til frit på nettet.På baggrund af denne version indsamles data ift. outcome evaluation og proces-evaluation.
 
Version 2 består af en virksomhedsudgaver, hvor større virksomheder kan købe et antal licenser og stille systemet - med psykologer - til rådighed for deres medarbejdere.
Virksomhedsudgaven skal kunne give en tilbagemelding til organisationen om de udslagsgivende stressorer i netop den virksomhed. Disse data skal indsamles og formidles på en måde, så tavshedspligten om den enkelte medarbejders forhold respekteres.
 
Version 3??  Oversættelse til andre sprog....